رضا شهابی آزاد شد

رضا شهابی (فعال کارگری) روز گذشته (بیست و دوم اسفند) از زندان اوین آزاد شد.

شهابی با استناد به ماده ۱۳۴ قانون تجمیع احکام، با حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر با تجمیع محکومیت از زندان آزاد شد. براساس حکم دادگاه، شهابی باید ۷ میلیون تومان جریمه پرداخت کند.

خانواده شهابی می‌گویند: باتوجه به مساعد نبودن حال جسمانی او، این آزادی نگرانی‌های آنها را برطرف کرده‌است.