اصلاحیه خبر/ تخلف اداری-مالی در یکی از شرکت های توزیع برق

چند روز پیش خبری مبنی بر وقوع تخلف اداری مالی در یکی از شرکت های توزیع برق استانی پیرو اطلاعیه وزارت محترم نیرو منتشر گردید که سهوا آرم شرکت توزیع برق تبریز به عنوان عکس خبری در قالب آن قرار گرفت. پایگاه خبری امین نیوز ضمن پوزش اقدام به تصحیح خبر فوق نمود. همچنین است که از همکاری روابط عمومی شرکت توزیع برق تبریز تقدیر و تشکر می گردد.