نمایشگاه خودرو ۲۰۱۸ دیترویت آمریکا

اولین نمایشگاه خودرویی ۲۰۱۸ از دیترویت آغاز شد. شهری که همواره قطب خودروی آمریکای شمالی محسوب می‌شود نمایشگاهی که از حیث موقعیت استراتزیک در بزرگترین بازار خودرویی جهان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.