از سوی رئیس اتاق بازرگانی تبریز؛ نشان عالی اتاق بازرگانی تبریز به مهندس ایرج شهین باهر اعطا شد

صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی تبریز نشان عالی اتاق تبریز را به شهردار تبریز تقدیم کرد.

در جلسه ای با حضور شهردار تبریز، رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر، اعضای هئیت رئیسه اتاق بازرگانی، تعدادی از تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل شده بود این نشان به مهندس ایرج شهین باهر تقدیم شد.

در این جلسه همچنین مقرر شد کار گروه مشترکی برای برگزاری جلسات ماهانه و استفاده از ظرفیت اتاق تبریز ( تجار، بازرگانان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی ) برای رفع مشکلات حوزه مدیریت شهری تبریز تشکیل شود