حضور شهردار تبریز در جلسه ملاقات مردمی استاندار آذربایجان‌شرقی

شهریارنیوز: شهردار تبریز در جلسه ملاقات مردمی استاندار آذربایجان‌شرقی حضور یافت.

به گزارش شهریار، مهندس ایرج شهین‌باهر با حضور در جلسه ملاقات مردمی استاندار آذربایجان‌شرقی، مسائل شهری و شهروندی ارجاع‌شده از سوی دکتر مجید خدابخش را بررسی کرد.
پرونده‌های شهرسازی، درخواست‌های خدمات شهری و حمایت از گروه‌های مردم‌نهاد، از جمله مواردی بود که با دستور استاندار آذربایجان‌شرقی، به شهردار تبریز محول شد و مهندس شهین‌باهر نیز در هر مورد، دستورات لازم را به زیرمجموعه‌ها و حوزه‌های سازمانی شهرداری، صادر کرد.

شهردار تبریز همچنین در حاشیه این جلسه، با برخی از معاونان استاندار و مدیران اجرایی، در مورد تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌های موثر در مدیریت یکپارچه شهر گفتگو کرد.