پیام سیدمحمد خاتمی به کنگره حزب همبستگی قرائت شد

علیرضا صادقی از اعضای حزب همبستگی، پیام سیدمحمد خاتمی به پنجمین کنگره حزب همبستگی را که با حضور برخی از دبیران کل احزاب، نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سالن همایش‌های صداوسیما در حال برگزاری است، قرائت کرد.