شخصیت سال مجله تایم انتخاب شد: «سکوت شکنان»!

مجله آمریکایی تایم شخصیت سال جاری میلادی که آخرین روزهای خود را سپری می کند به “سکوت شکنان” و “صداهایی که حرکت به جریان انداختند” اختصاص داده است.

به گزارش «انتخاب»؛ شخصیت سال تایم اشاره به افرادی است که از آزار و اذیت جنسی که هدف آن قرار گرفته بودند، پرده برداشتند و زمینه ساز آن شدند که دیگر قربانیان آزار جنسی هم برای افشای آزارگری ها اقدام کنند.