راهکار اصلی مشکلات شهری در مسائل فرهنگی نهفته است

شهردار تبریز با اشاره به نقش مهم فرهنگ شهروندی در میزبانی تبریز ۲۰۱۸ گفت: فعالیت های ملموس و عمرانی ، عمده پروژه های شهرداری در طی سال های گذشته بوده و سعی ما بیشتر بر تقویت حوزه فرهنگ خواهد بود.

به گزارش شهریار، مهندس ایرج شهین باهر در مراسم رونمایی از پوستر پنجمین دوره ی تئاتر خیابانی و فضای باز تبریزیم ادامه داد: ما در حوزه عمرانی و زیرساخت های شهری کاملا بی نقص و کامل نیستم ولی تا حدی به این مسائل برعکس مسائل فرهنگی و اجتماعی پرداخت شده و این حوزه نباید در حاشیه قرار بگیرد.

وی افزود: راه حل بسیاری از مشکلات شهری در مسائل فرهنگی نهفته است و با آموزش های شهروندی می توان مرتفع کرد مثلا در حوزه شهرسازی مانند ترافیک صرفا مشکلات ما در سطوح شریانی شهر است و سعی میکنیم بیشتر در این حوزه هزینه کنیم در صورتیکه با آموزش های شهروندی می توان این موانع را پشت سر گذاشت.

باهر تاکید کرد: فعالیت های فرهنگی در عین کم هزینه بودن، هم دارای تاثیری گذاری بیشتر و هم ماندگارتر اند و آموزش های شهروندی نمود کامل از فعالیت های فرهنگی است که باید بیش از پیش پرداخت شود.

شهردار تبریز با اشاره به اهمیت نقش مسائل فرهنگی در رویداد تبریز ۲۰۱۸ افزود: ما باید تلاش کنیم میزبانان خوبی برای گردشگران تبریز ۲۰۱۸ باشیم و در این امر، مسائل فرهنگی اولویت اساسی دارد و گردشگران خارجی، مشتاق آشنایی با فرهنگ و تاریخی آذربایجان و تبریز هستند و بناهای و زیرساخت های شهری چندان در اولویت آنان نیست و هزینه های هر چند اندک در این راستا، منجر به سودهای عظیم اجتماعی خواهد شد.