صالحی امیری، قائم مقام شهردار تهران :  آلودگی اجتماعی و فرهنگی بیش از آلودگی هوا مردم را رنج می‌دهد

قائم مقام شهردار و معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برنامه ریزی برای اقدامات اساسی در حوزه فرهنگی در پایتخت خبر داد.

سیدرضا صالحی امیری در گفت و گو با «انتخاب» اظهار داشت: باور دارم تهران به لحاظ تنوع و تکثر گسترده قومی، زبانی و انبوه خرده فرهنگ‌ها به عنوان رنگین کمان فرهنگ ایرانی نیازمند چند اقدام اساسی است.

او «برنامه استراتژیک فرهنگی» را اولین اقدام اساسی موردنظر ذکر کرد و در تشریح این برنامه، آن را «تدوین یک نقشه راه کل نگر، همه جانبه نگر و آینده نگر» خواند و گفت: تهران بزرگ را نمی توان با نگاه روزمره، سلیقه ای و جزیره ای اداره کرد.

وزیر پیشین ارشاد «یکپارچه سازی، ساماندهی، هماهنگ سازی وهم افزائی کلیه سیاستها، برنامه ها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی را دومین اقدام اساسی در حوزه فرهنگی تهران خواند و گفت: طی سه دهه گذشته تهران از فقدان انسجام برنامه‌ای فرهنگی و اجتماعی رنج می برد.

او افزود: این انسجام علاوه بر شهرداری باید در سه سطح شامل نهادهای رسمی، نهادهای مردمی و دینی و نهادهای عمومی شکل بگیرد.

قائم مقام شهردار تهران «رویکرد اثربخش به جای فعالیت محور» را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد و گفت: هر نوع برنامه اجتماعی و فرهنگی باید به یک نتیجه معطوف گردد؛ چالش نظام فرهنگی در چهار دهه گذشته فقدان رویکرد اثربخشی و نتیجه گرایی بوده است. مفهوم روشن این سخن تحلیل هزینه – فایده فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی است؛ در غیر این صورت هدف از فعالیت، اشتغال غیرمولد و افزایش نگران کننده آسیب ها و تهدیدات خواهد بود.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه «نگاه به تهران باید از رویکرد سخت افزاری به نرم افزاری تغییر پیدا کند» گفت: تهران بیش تر از آهن و برج و ساخت وساز بی رویه به آرامش، امنیت، اخلاق و فضیلت نیاز دارد. تهران به سختی نفس می کشد ولی باور کنیم آلودگی اجتماعی یعنی اعتیاد، ایدز، خشونت، طلاق، حاشیه نشینی و ناهنجاری خطرناکتر از آلودگی هوا مردم را رنج می دهد؛ در واقع آلودگی فرهنگی یعنی دروغ، انگ زنی و تخریب، انتقام جویی و افشاگری بیش از آلودگی هوا روح و روان مردم را می آزارد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه «مشارکت، رضایت و اعتماد مردم پیش نیاز موفقیت و کارامدی در برنامه های فرهنگی و اجتماعی تهران است»، اظهار داشت: واگذاری امر تصدی‌گری به مردم و پذیرش اصل تولی گری از نکات اساسی است که متاسفانه کمتر به آن توجه کرده ایم.

او ادامه داد: تولی گری به معنای سیاستگذاری، بسترسازی و نظارت است و در این زمینه مردم انگیزه بیشتری از مسئولین برای تداوم حیات تهران دارند.

صالحی امیری با اشاره به اینکه «اخلاقی شدن تهران عاجل ترین نیاز تهران است»، گفت: در جامعه اخلاقی، انسان ها دارای همدلی، همگرایی، همنوایی و سازگاری بیشتری هستند این در حالی است که در جامعه غیراخلاقی، شهر به زندانی بزرگ تبدیل خواهد شد که برای هیچکس قابل تحمل نخواهد بود.

قائم مقام شهردار تهران افزود: هویت تهران را انسانهای ساکن در آن شکل می دهند؛ از این منظر مقوله برنامه ریزی و توجه ویژه به کرامت، منزلت و هویت انسان باید سرلوحه کار ما قرار بگیرد.