ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر تبریز مشخص شد

ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر تبریز مشخص شد. هیئت رئیسه شورای شهر تبریز دقایقی پیش توسط منتخبان شورای پنجم انتخاب و صورتجلسه شد.
براین اساس ترکیب سال اول هیئت رئیسه شورای شهر پنجم تبریز به این شکل خواهد بود:
رییس : دکتر شکور اکبرنژاد۱۳ رای

نایب رییس : مهندس سونیا اندیش۱۳ رای
دبیر اول : دکتر علی اجودان زاده ۱۳ رای
دبیر دوم و سخنگو : اقای کریم صادق زاده۱۳ رای
خزانه دار : دکتر محرم محمد زاده۱۳ رای