ترامپ استفان بنن را برکنار کرد

به نقل از نیویورک تایمز، رئیس جمهوری آمریکا امشب استراتژیست ارشد کاخ سفید را که در انتخابات سال ۲۰۱۶ به وی کمک کرده بود، برکنار کرد.

بر اساس این گزارش، بنن ماه ها با دیگر مشاوران ارشد جناح غرب کاخ سفید و خانواده رئیس جمهوری درگیر بود اما از سویی دیگر، از دست دادن این ناسیونالیست راستگرا و همراه مبارزات انتخاباتی ترامپ، توانایی های رئیس جمهوری آمریکا را در برابر انتقاد محافظه کاران کاهش می دهد.