برخی متولیان، مصادیق تجاوز به حقوق عامه و تعدی به منابع عمومی را زیر سبیلی رد می‌کنند

دادستان کل کشور امنیت را از زیر بنایی‌ترین امور و البته دارای ماهیت فراقوه‌ای دانست و افزود: در ایجاد و استمرار امنیت در کشور دادستان‌ها نقش مهم و محوری دارند.

او جوان بودن نیروهای دادسرا‌ها را موجب خستگی ناپذیری در انجام کار و وظایف و نقطه قوت دانست و در عین حال بر نظارت و مدیریت مناسب به منظور ارتقای سطح و توان علمی، تجربه و افزایش آموزش‌ها در دادسرا‌ها تاکید کرد.

منتظری تقویت نظارت استانی دادستان‌های مراکز استان‌ها را خواستار شد و تاکید کرد: بحث نظارت‌های استانی بر عملکرد دادستان‌های حوزه‌های قضایی امکان و اختیار جدیدی بر عهده دادستان‌های مراکز استان هاست که باید با تهیه سازوکار مناسب، جدی گرفته شود.

دادستان کل کشور باتاکید بر ضرورت تلاش‌های بیشتر در زمیته حفظ حقوق عامه گفت: مصادیقی داریم که متاسفانه تجاوز به حقوق عامه و تعدی به منابع عمومی را برخی متولیان به اصطلاح زیر سبیلی رد می‌کنند.

او افزود: دادستانهای سراسر کشور به عنوان مدافع حقوق عامه باید در زمینه حفظ حقوق عامه به صورت جدی پا به میدان بگذارند.

منتظری استفاده از توان نیروهای بسیجی در حفظ حقوق عامه را از راه‌های مناسب برای این زمینه اعلام و بر تعیین سازوکاری برای آن تاکید کرد.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت توجه به موضوع قاچاق کالا و ارز از سوی دادستان‌ها تاکید کرد.

دادستان کل کشور در ادامه بر یکسان سازی رویه‌های برخورد با برخی مقوله‌های اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: دوگانه برخورد کردن با یک موضوع در زمینه مقولات فرهتگی و اجتماعی از جمله برگزاری کنسرت‌ها مناسب و زیبنده دستگاه قضایی نیست و دادستان‌های محترم پیشنهاد‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.