هنری کسینجر: یک امپراطوری رادیکال ایرانی در راه است!

کیسینجر در مقاله خود در خصوص داعش نوشت که این گروه تروریستی تندرو که کنترل بخش های وسیعی از عراق و شام را در دست دارد، خود را به عنوان دشمن تمدن مدرن معرفی کرده و به دنبال جایگزین کردن خونبار نظام بین الملل چند کشوری با یک امپراطوری واحد است که بر اساس قانون شریعت اداره خواهد شد.

وی در ادامه مطلب خود مدعی شد که در چنین شرایطی اصطلاح قدیمی «دشمن دشمن تو، دوست توست» دیگر صدق نمی کند. به عقیده وی در خاورمیانه حال حاضر، دشمنِ دشمن تو احتمالا دشمن تو هم هست. خاورمیانه از طریق ایدئولوژی ها و کنش های مشخص خود، جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

این سیاستمدار آمریکایی همچنین در ادامه مقاله خود آورده است: اکثر قدرت های غیر داعش، شامل ایران شیعه و دولت های سنی پیشرو بر نابودی داعش به توافق و اجماع رسیده اند. اما کدام دسته این منطقه را به میراث خواهد برد؟ ائتلاف سنی ها؟ یا حوزه تحت نفوذ ایران؟

به اعتقاد کیسینجر پاسخ به این سوال پیچیده است. چراکه ناتو و روسیه هر کدام یک سر این جدال را حمایت می کنند. اگر منطقه تحت هدایت ایران و نیروهای شیعه وابسته به آن قرار گیرد نتیجه، دستیابی به یک کمربند منطقه ای (شیعه) از تهران تا بیروت خواهد بود که در نهایت منجر به ظهور امپراطوری رادیکال ایرانی خواهد شد.

به گفته کیسینجر بزرگترین تهدید پیش روی خاورمیانه، تسلط بالقوه ایران بر منطقه خواهد بود که جنس حکومت برآمده از آن، هم امپراطوری خواهد بود و هم جهادگرایی!