همان هایی که در گذشته به مردم توصیه می کردند اشکنه و پیاز بخورند امروز نگران معیشت مردم شده اند

فرزام فرد در مراسم هم اندیشی مهندسان جوان اصلاح طلب ضمن بر شمردن ایرادات فضای انتخاباتی گفت: دموکراسی محصول تجربه بشری و انتخابات از مهم ترین ارکان است.
پاشنه آشیل دموکراسی در ایران نبود احزاب سیاسی است.
جریان اصولگرایی قول تبدیل ایران به ژاپن اسلامی را داده بود اما وقتی دولت را تحویل دادند کشور با توسعه منفی ۶ درصد و تورم ۴۰ درصد روبرو بود.
این جریان خود را در مقابل تخلفات و اشتباهات دولت قبل بی گناه جلوه می دهد، ولی وقتی وزیر دولت قبل رییس ستاد شماست چگونه می توانید خود را عقب بکشید!
همان هایی که در گذشته به مردم توصیه می کردند اشکنه و پیاز بخورند امروز نگران معیشت مردم شده اند.
سوال اینجاست چگونه سیاست تهاجمی با سه برابر کردن یارانه ها و پیشرفت اقتصادی ۲۰ درصدی امکان پذیر است؟
پیام آقای خاتمی برای جریان عقل گرایی ایران به عنوان حجت است.
شعارهای پوپولیستی از مشکلات فضای رقابت های انتخاباتی در کشور ماست.
همان هایی که به علت ضعف در مذاکره باعث بوجود آمدن تحریم شدند امروز شهر به شهر برای آقایان تبلیغ می کنند.
همه باید برای تدوام عقلانیت تلاش کنیم.