گزارش تصویری/مراسم افتتاح کمیته هنرمندان ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی

photo_2017-05-11_15-22-03
photo_2017-05-11_15-22-30
photo_2017-05-11_15-22-34
photo_2017-05-11_15-21-09
photo_2017-05-11_15-21-20
photo_2017-05-11_15-22-26
photo_2017-05-11_15-22-07
photo_2017-05-11_15-21-41