دومین همایش اصلاح طلبان حامی دکتر حسن روحانی در تالار پتروشیمی تبریز باحضور فاطمه هاشمی

photo_2017-05-10_12-49-58
photo_2017-05-10_12-50-02
photo_2017-05-10_12-50-13
photo_2017-05-10_12-50-16
photo_2017-05-10_12-50-46
photo_2017-05-10_12-50-56
photo_2017-05-10_12-50-27
photo_2017-05-10_12-50-19
photo_2017-05-10_12-50-37