بودجه ۲۶۰۰ میلیاردی شهرداری تبریز تصویب شد

در جلسه بدون حضور خبرنگاران؛
بودجه ۲۶۰۰ میلیاردی شهرداری تبریز تصویب شد
در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، لایحه بودجه ۲۶۰۰ میلیاردی شهرداری تبریز در سال ۹۶ تصویب شد.
در جلسه شورای شهر تبریز لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری تبریز با اکثریت آرا تصویب و برای تایید به فرمانداری ارسال شد.
در جلسه صبح روز گذشته شورای شهر بخش های باقی مانده از تبصره های دائمی بررسی شد و در نهایت در خصوص کل لایحه رای گیری شد که با رای اکثریت اعضا این لایحه تصویب شد.
لایحه بودجه به همراه تبصره های دائمی آن در شش جلسه با حضور اعضای شورای شهر بررسی و در نهایت با ۱۰ درصد افزایش نسبت به بودجه پیشنهادی شهرداری تبریز به میزان ۲۶۰۰ میلیارد تومان تصویب شد.