استانداری موظف به تامین مکان شوراست

رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی:
استانداری موظف به تامین مکان شوراست/ شهردار، مکانی به ما بدهد!
رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی گفت: علی رغم اینکه استانداری موظف به تامین مکان شورا است، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. ازشهردار تبریز می خواهیم ساختمانی جدید برای شورای اسلامی استان در نظر بگیرد.

به گزارش نسل تدبیر، اصغر عابدازده در جلسه شورای استان در خصوص ساختمان جدید شورای استان اظهار کرد: ساختمان قبلی شورا متعلق به شخص دیگری بود و مالک جدید نیز خواستار تخلیه آن ساختمان بود به همین دلیل شورامجبور به تخلیه ی این ساختمان شد.علی رغم اینکه استانداری موظف به تامین مکان شورا است، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. ازشهردار تبریز می خواهیم ساختمانی جدید برای شورای اسلامی استان در نظر بگیرد.

وی در خصوص هزینه هایی جاری شورا بیان کرد: هزینه های شورا در طی ۷۰ روز اخیر ۱۱۵ میلیون تومان بوده است.در این مدت بخشی از بدهی های معوقه سال ۸۷ به بیمه شعبه ۳ تبریز نیز تسویه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص موضوع انتخاب حسابرس جهت بررسی امور مالی شورای اسلامی استان گفت: طبق قانون هر سیستمی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گردش مالی داشته باشد باید برای امور مالی آن حسابرسی تعیین شود.

گفتنی است در این جلسه، عابدزاده جهت انتخاب حسابرس شورا در صحن علنی شورای اسلامی استان پیشنهاد رای گیری را داد که با مخالفت اعضای شورا مواجه شد. در نهایت مقرر شد پس از تعیین شرکت حسابرس توسط هیئت رئیسه، مبلغ پیشنهادی جهت حسابرسی در جلسه بعدی شورا مطرح و به تصویب اعضا برسد.