روند کاهشی حجم نیروی انسانی، گام موثر در چابک سازی مجموعه شهرداری

روند کاهشی حجم نیروی انسانی، گام موثر در چابک سازی مجموعه شهرداری
شهردار تبریز گفت: علی رغم ضعف قوانین استخدامی در مجموعه شهرداری‌ها، موضوع سامان‌دهی نیروی انسانی و چابک‌سازی سازمانی، از دغدغه‌های مهم شهرداری تبریز در سال‌های اخیر بوده است.
دکتر صادق نجفی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر، شاهد روند کاهنده‌ای در شمار نیروهای شهرداری تبریز بوده‌ایم به طوری که تعداد کارکنان بیمه‌ای، رسمی و شرکتی از ۶۵۸۶ نفر در سال ۹۲ به ۶۰۳۳ نفر در سال ۹۵ رسیده که این امر از کاهش ۵۵۳ نفری حکایت دارد.
وی روند کاهشی نیروی انسانی را گام نخست در راستای چابک‌سازی اداری و افزایش بهره‌وری خواند و افزود: شهرداری تبریز ماهانه بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان حقوق به کارکنان خود می‌پردازد که این رقم، این ماه با حساب پاداش سال نو، به دو برابر خواهد رسید.
شهردار تبریز ادامه داد: برنامه‌های توسعه شهر هر روز متراکم‌تر و فشرده‌تر می‌شود؛ در چنین شرایطی باید از نیروی انسانی موجود، بیشترین بهره را ببریم و شهرداری را مهیای قوانین چابک‌سازی ساختاری کنیم.
وی تصریح کرد: علی‌رغم برخی حاشیه‌ها که اغلب در این موارد عنوان می‌شود، در سال‌های گذشته سعی شده تا در قبال بازنشستگی و جدایی نیروی انسانی، به دور از حذف افراد یا لغو قراردادها، در یک روند محدودکننده پیش برویم.
دکتر نجفی با اشاره به تصویب لایحه یکسان‌سازی پرداختی‌های شهرداری تبریز گفت: این مصوبه، از جمله راهکارهای شهرداری تبریز برای سامان‌دهی به وضعیت پرداخت‌ها و ارائه خدمات بیشتربه عوامل اجرایی بوده و در یک برنامه میان‌مدت، نقش موثر در خصوص رویکردهای چابک‌سازی سیستم اداری خواهد داشت.
وی با اشاره به این‌که بحث نیروهای انسانی در شهرداری‌ها، ریشه در ضعف قوانین استخدامی آن دارد، متذکر شد: عدالت استخدامی، از ضرورت‌های هر مجموعه خدمتگزار است که امیدواریم با توجه ویژه دولت و مجلس محترم در عمومی شهرداری‌های کشور محقق شود.