گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
سفر ماسیمو در حالیکه قرار بود ۱۰ روز بیشتر طول نکشد اما به دلیل جاذبه های فراوان، سهولت سفر و نیز میهمان نوازی ایرانی ها چند هفته به درازا می‌کشد. رومی در این سفر علاوه بر توجه به بناهای تاریخی و معماری مساجد و ابنیه مذهبی ایران به دنبال کشف و عکاسی از روستاهای به گفته خود "پنهان" ایران می‌رود؛ گزارش تصویری دوم او از سفرنامه ایران که با عنوان "روزی روزگاری در ایران" منتشر شده روستاهایی چون خرانق، ابیانه، هورامان و کندوان را به تصویر می‌کشد.
رومی درباره این سفر می گوید نگاه منفی به ایران به خاطر برنامه هسته‌ای و سال‌های تحریم باعث شده پیش از سفرش بسیاری او را به خاطر خطرات و ناامنی از این کار بازدارند اما او در سفر خود از شمال تا جنوب ایران را با اتوبوس و تاکسی و هواپیما طی کرده و ایران را "امن‌ترین کشوری که تا کنون به آن سفر کرده" معرفی می کند. 
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
نمایی از شب "هورامان تخت"
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
هورامان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
کندوان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
کندوان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
کندوان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
کندوان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
کندوان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای خرانق
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای خرانق
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
ارگ راین در کرمان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای ابیانه
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای ابیانه
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای ابیانه
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای ابیانه
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای پلنگان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
هورامان تخت
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
هورامان تخت
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
هورامان تخت
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
روستای هورامان
 
تصاویر/ گزارش عکاس ایتالیایی از روستاهای ایران
 
هورامان
 
برچسب ها: رومی ، ایتالیا ، ایران