تصاویر تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

تصاویر تشییه پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

_۹۳۳۴۰۵۱۳_ilna4 _۹۳۳۴۲۷۸۳_۹۴۶۶۵۳_۳۷۰ ۳۷۰۷۲۶۸۱_۳۰۳ ۳۷۰۷۲۷۲۳_۳۰۳ ۳۷۰۷۲۷۳۳_۳۰۳ ۳۷۰۷۲۷۵۳_۳۰۳ ۳۷۰۷۲۷۶۳_۳۰۳ ۳۷۰۷۲۸۲۳_۳۰۳ ۳۷۰۷۲۸۳۴_۳۰۳ ۳۷۰۷۲۸۴۵_۳۰۳ resized_112829_973 resized_112856_664 resized_112857_447

مراسم تشییع حجت الاسلام والمسلمین هاشمی در دانشگاه تهران

مراسم تشییع حجت الاسلام والمسلمین هاشمی در دانشگاه تهران