بی احترامی شورای شهر به خبرنگاران تمامی ندارد!

بی احترامی شورای شهر به خبرنگاران تمامی ندارد!
وحید خدادادی : جلسه علنی شورای شهر تبریز صبح امروز در محل عمارت شهرداری تبریز برگزار گردید. هفته گذشته جلسه علنی در صحن شورا برگزار گردید اما با توجه به تعمیرات بی موقع صحن شورا این جلسه در میان داربست و پاره سنگ صورت گرفت و نکته قابل توجه آن جلسه، نبود جا برای استقرار خبرنگاران بود. وضعیت خنده دار و غیر موجه صحن اعتراض برخی از نمایندگان شورا را نیز بدنبال داشت و حتی برخی از اعضای شورا از تعمیرات صورت گرفته بی خبر بودند. جعفری عضو شورای شهر تبریز نیز در نهایت تعجب از شهردار خواست دلیل اخراج یا تهدید به اخراج یکی از پرسنل شورای شهر را که اقدام به تهیه صندلی برای خبرنگاران کرده بود توضیح دهد، هر چند سوالش بی پاسخ ماند.
در ادامه اتفاقات محیر العقولی که در شورای چهارم کلانشهر تبریز صورت می گیرد این هفته نیز به بهانه تنگی جا از ورود برخی از خبرنگاران به جلسه ممانعت به عمل آمد. هر چند این ممانعت نیز سلیقه ای بود و برخی از دوستان گرمابه و گلستان از سد محکم و صعب العبور ورود به جلسه به راحتی عبور کردند.
علی رغم پیگیری خبرنگار اعزامی روزنامه سراسری امین و تماس تلفنی و حضوری و حتی پیامکی با چند از نمایندگان شورا از جمله دکتر درسخوان،امیر حقیان این تلاش ها موثر نیفتاد و با وجود اینکه خبرنگاران مذکور اعلام نمودند می توانند ایستاده پوشش خبری این جلسه را انجام دهند باز توفیقی حاصل نشد. گذشته از همه این بی احترامی های مرسوم که در شورای امروز شاهد بودیم خوشمزگی های برخی از مسئول دفتران اعضای شورا نیز خطاب به خبرنگاران جای تامل داشت.