اسامی نمایندگانی که وام چند میلیونی با وام کم درصد گرفته اند منتشر شود

امیر حقیان در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد:
اسامی نمایندگانی که وام چند میلیونی با وام کم درصد گرفته اند منتشر شود
گروه سیاسی – وحید خدادادی : جلسه شورای شهر تبریز که صبح یکشنبه در محل سالن جلسات شورا در عمارت تاریخی میدان ساعت برگزار شد، امروز به شکلی متفاوت میزبان خبرنگاران و مهمانان حاضر در جلسه بود.
جلسه امروز شورای شهر تبریز در حالی برگزار شد که خبرنگاران و مهمانان حاضر در جلسه به دلیل تعمیرات نا به هنگام سالن و همچنین کمبود صندلی ها، مجبور به ایستاده دنبال کردن جلسه در شرایطی دشوار شدند و این در حالی بود که اعضای شورای شهر در جایگاه ویژه خود مستقر بودند.
اما سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که آیا امکان برگزاری جلسه در سالن دیگری ممکن بود یا نه؟! و چرا در مدت تعطیلات دو هفته ای اخیر شورا که بهترین فرصت برای انجام هر گونه تعمیرات و تغییرات بود، این کار انجام نشد. گرچه هیچ کدام از خبرنگاران در قبال این بی حرمتی اعتراض نکردند، اما کاش اعضای شورا و مسئولین شهری حداقل حرمت میهمان را نگه داشته و برگزاری جلسه را به مکانی بهتر یا حتی زمانی دیگر موکول می کردند تا هم شأن شورای شهر را با این بی برنامه گی ها زیر سؤال نمی بردند، و هم شرایط مطلوبتری برای انجام وظیفه خبرنگاران فراهم می ساختند.
در این جلسه اسوتچی در نطق پیش از دستور با انتقاد از ششگلانی نائب رییس شورا خواستار توضیحات کامل شهرداری در قبال بدهی های معوقه خود شد. این نماینده شورای شهر از ششگلانی خواست در قبال پیگیری معوقات 120 میلیاردی شهر داری از سوی وی ناراحت نباشد. وی با کنایه گفت: در پایتخت تشیع جهان اسلام نباید بدهکار به دنبال طلبکار بگردد و در حالی که در شهرداری چنین است. وی رفتار شهرداری را در قبال برخی طلبکاران را نوعی ناراضی تراشی عمدی تلقی کرد. همچنین وی نسبت به تایم سرداران در استخر شهرداری معترض بود و اظهار داشت به جد پیگیر این موضوع می باشد. و سهرابی مسئول ورزش شهرداری شهرداری تبریز در این خصوص اظهار بی اطلاعی کرده است. از نکات بارز این جلسه اعتراضات پی در پی شیاری و مشاجره وی با دبیری رییس شورا بود. شیاری در این جلسه رییس شورای شهر را به تحریک رسانه ها متهم کرد. در ادامه برخی نمایندگان از جمله امیر حقیان نامه فرمانداری در خصوص باز تصویب برخی مصوبات شورای شهر در مورد هبه ها را فاقد صراحت دانست و در رای گیری اعضای شورا در مورد تایید مصوبات گذشته شورا شرکت نکرد و آن را غیر قانونی خواند.
همچنین لطفی و باغبان دیگر اعضای شورا پیشنهاد دادند تا در جلسه ای ویژه و جداگانه یکبار برای همیشه موضوع ماده 16 و 17 در مورد هبه ها حل و فصل شود.
در بخشی از جلسه امیر حقیان از رییس شورا خواست فهرست نمایندگانی را که وام چند میلیونی با بهره کم گرفته اند را منتشر کند و تمام مصوبات شورای چهارم را در سایت شورا قرار دهد.