درسخوان : اعضای شورا نباید پیمانکار تعیین کنند،نباید در عزل و نصب ها دخالت کنند

درسخوان : اعضای شورا نباید پیمانکار تعیین کنند،نباید در عزل و نصب ها دخالت کنند
به گزارش خبرنگار اعزامی روزنامه امین ،جلسه علنی شورای شهر تبریز صبح یکشنبه در محل عمارت شهرداری تبریز برگزار شد. نطق پیش از دستور به درسخوان اختصاص داشت تا در مطالبی انتقادی و البته آماری مطالب خود را پیش ببرد. این عضو هیئت رییسه شورای شهر تبریز گفت: اتفاقاتی که در تبریز رخ داد به شورا صدمه زد. درسخوان با انتقاد از همکاران خود تفزود: اعضای شورا نباید پیمانکار تعیین کنند و در عزل و نصب ها دخالت کنند. وی خطاب به رییس شورا، اعضای شورای شهر را 21 خواند که همه باید در اداره شهر مشارکت کنند و قدرت رییس در این نیست که تنهایی به دیدار مسئولین برود. وی خاطر نشان کرد شهرداری حزب نیست و باید به مردم خدمت ارائه کند و از بت سازی و بزرگ کردن بی جهت افراد باید تبری جست.
این عضو شورا بخاطر میزبانی اجلاس وزرای گردشگری از میراث فرهنگی استان تشکر کرد و این اقدام را گامی مثبت در جهت تقویت تبریز دانست.
وی با اشاره به وجود مشکلات اساسی در موضوع فرودگاه تبریز افزود : این فرودگاه فقط اسم بین المللی دارد و در واقعیت امر چنین نیست. وی در پایان سیاستهای ملی را در جهت تضعیف جایگاه تبریز دانست.
در ادامه جلسه شیاری عضو همیشه معترض شورا نسبت به تعدد بنرهای تبریک در سطح شهر انتقاد کرد. و استوتچی مسئله سوال از شهردار و توضیحات وی در صحن علنی را خواستار شد و از دبیری خواست این مطلب را در دستور کار جلسه بعدی قرار دهد.
با توجه به اینکه در جلسه هفته گذشته شورا انتخابات هیئت رییسه و رییس شورا برگزار شد این هفته نیز طبق روال مرسوم انتخابات کمسیونها برگزار شد تا اعضای کمسیونهای شورای شهر تبریز نیز مشخص شود.
کار با انتخاب اعضای کمسیون خدمات شهری آغاز شد و اعتراضات پیای و متداول شیاری و البته امیر حقیان بر سر عدم تمایل به عضویت در این کمسیون بی اثر بود ، رای گیری انجام شد و به ترتیب محدث،شیاری،خاماچی،فخرآذر،امیر حقیان به عنوان پنج عضو این کمسیون انتخاب شدند. در ادامه لیست کمسیونهای شورای شهر و اعضای آنها به ترتیب می آید:
کمسیون برنامه و بدجه: عابدزاده،باغبان،حاجی زاده،دبیری،جعفری،امیر حقیان،شیاری
کمسیون تحقیق و نظارت: امیر حقیان،اسوتچی،زاهدی،فخرآذر،لطفی
کمسیون حمل و نقل: زاهدی،مدبر،درسخوان،آهور،فخرآذر
کمسیون شهرسازی: آهور،بابایی اقدم،شهین باهر،درسخوان،نورمحمد زاده
کمسیون عمران: باغبان،نورمحمد زاده،شهین باهر،لطفی،آهور
کمسیون فرهنگی: خاماچی،ششگلانی،حاجی زاده،عابدزاده،فخرآذر
کمسیون سرمایه گذاری: چمنی،شهین باهر،محدث،لطفی،نورمحمد زاده
در نهایت فخرآذر به عنوان نماینده شورای شهر در شورای شهرستان انتخاب شد.