یک نفر نباید 10 سال رئیس شورای شهر باشد ، شورا به صورت شخصی اداره می شود

یک نفر نباید 10 سال رئیس شورای شهر باشد ، شورا به صورت شخصی اداره می شود

محمد تندگویان معتقد است که حضور مداوم و چندین ساله یک فرد بر مسند ریاست شورای شهر مثمر ثمر نیست.

تندگویان در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در گفتگو با خبرنگار «انتخاب» اظهار کرد: امروز از طرف اصولگرایان اقای چمران و از طرف اصلاح طلبان آقای مسجد جامعی کاندیدا می شون.

وی افزود: ما مذاکراتی را با اصولگرایان در مورد تغییر مدیریت انجام دادیم ولی اصولگرایان موضع خود را دارند و می گویند باید بین بدتر و بدتر یکی را انتخاب کرد و قاعدتا گزینه ی آنها اقای چمران است.

تندگویان اضافه کرد: اگر اصولگرایان بخواهند برگه سفید بیاندازند بدین معناست که مدیریت اقای چمران را قبول ندارند.

وی با اشاره به مدیریت چندین ساله چمران در شورای شهر خاطرنشان کرد: آقای چمران مدیری وقت شناس هستند اما باتوجه به شرایط کلان شهر تهران، جایز نیست یک نفر 10 سال مدیر باشد و در حال حاضر به نظر من شورای شهر صورت شخصی مدیریت می شود.