آتش مخزن پتروشیمی بوعلی سینا مهار شد

استاندار خوزستان گفت: آتش مخزن 2001c پتروشیمی بوعلی ماهشهر مهار شد.
آتش مخزن پتروشیمی بوعلی سینا مهار شد
غلامرضا شریعتی اظهار کرد: عملیات ضربتی که اجرای آن 2 ساعت طول کشید، با موفقیت انجام شد و آتش مخزن پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر سرانجام بامداد امروز (شنبه) مهار شد.
وی افزود: اکنون در حال تثبیت وضعیت هستیم.
استاندار خوزستان با اشاره به بیش از 2 روز عملیات کنترل و مهار آتش در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر گفت: این آتش با تلاش مجاهدانه تمام نیروهای آتش نشانی از سراسراستان خوزستان مهار شد و توانستیم این مشکل بزرگ را برطرف کنیم.