زمین لرزه 4 ریشتری حوالی بیله سوار اردبیل را لرزاند

زمین لرزه 4 ریشتری حوالی بیله سوار اردبیل را لرزاند
زمین لرزه به قدرت 4 درجه در مقسای امواج درونی زمین ‘ریشتر ‘ بامداد روز یکشنبه حوالی بیله سوار اردبیل را لرزاند.

شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران ، این زمین لرزه ساعت 3 و 28 دقیقه و 29 ثانیه در موقعیت 72/ 39 عرض شمالی و 51/ 48 طول شرقی رخ داده است.
شبکه های لرزه نگاری ، این زمین لرزه را در عمق 20 کیلو متری زمین ثبت کرده است.
تا مخابره این خبر هیچ گزارشی از خسارت احتمالی جانی و مالی زمین لرزه ارائه نشده است.
بیله‌سوار یکی از شهرستان‌های مرزی ایران است که در شمال استان اردبیل واقع شده‌است.