دبیری

دبیری

رسيدگي به امور كارگران در اولويت برنامه‌هاي شوراي‌اسلامي شهر است‌