00

00

حمايت از سرمايه‌گذاري از اهداف مهم مسئولان اجرايي آذربايجان شرقي است‌