610

610

خاطره‌اي از اولين ديدار جلال با رهبر انقلاب‌