سيد علي آقازاده در نشست مطبوعاتي با اصحاب رسانه با اشاره به افتتاح ١٠٢ پروژه با اعتبار ١٣٣.٥ ميليارد تومان در شهرستان خنداب بيان كرد: از اين تعداد، ٩٢ پروژه با اعتبار ١٢١ ميليارد تومان عمراني است که از میان این تعداد پروژه عمرانی ٧٦ پروژه با اعتبار ١١٩ ميليارد تومان افتتاح و ١٦ پروژه با اعتبار ٢ ميليارد و ١٠٠ ميليون تومان كلنگ زني شد.

وي افزود: از كل پروژه هاي شهرستان ١٠ پروژه با اعتبار ١١ ميليارد و ٧٠٠ ميليون تومان اقتصادي است و در كل ٤٧٩ فرصت شغلي در شهرستان ايجاد شده است كه با تكميل ديگر طرحهاي شهرستان اشتغال بيشتري را شاهد خواهيم بود.

آقازاده با اشاره به حضور رييس مجلس شوراي اسلامي در این شهرستان كه فردا انجام خواهد گرفت، گفت: فردا با حضور علي لاريجاني پست ٢٣٠ كيلوولت شهرستان نیز افتتاح خواهد شد كه رفع نياز برق خنداب و بخش هاي مختلف را به دنبال خواهد داشت و حضور رييس مجلس براي افتتاح این پروژه گواهي بر اهميت آنست.

به گزارش ايسنا، در اين نشست فرماندار خنداب در خصوص وضعيت راه شهرستان بيان كرد: با ارتقاي راه هاي شهرستان از راه فرعي درجه يك به راه اصلي درجه يك مي توان از تسهيلات ملي استفاده كرد.

عبدالرضا حاج علي بيگي افزود: ٥٠٠ ميليون تومان از سوي سازمان انرژي اتمي به شهرستان اختصاص يافته است كه در حساب مجتمع آب سنگين است و طرح روشنايي محورهاي شهرستان توسط اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اجرايي خواهد شد.