محمود نعمتی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک، با اشاره به وضعیت توزیع شمش و بیلت آلومینیوم در راستای حل مشکلات صنایع پایین دستی این صنعت در استان، اظهار داشت: در حال حاضر نیمی از تولید آلومینیوم کشور در استان مرکزی صورت می گیرد و بیش از نیمی از مصرف این فلز نیز در استان است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی افزود: در این زمینه با توجه به اینکه تصمیم گیری مطلوبی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد توزیع شمش آلومینیوم تولیدی استان انجام نشده بود، هم صنایع حوزه تولید آلومینیوم در تامین نقدینگی و فروش آلومینیوم دچار مشکل شده و هم صنایع پایین دستی درگیر کمبود شمش بودند.

نعمتی بیان کرد: برهمین مبنا، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه تصمیم گرفته شد که استان رأسا با حضور دستگاه های مرتبط در مورد تعیین قیمت شمش و بیلت آلومینیوم تصمیم گیری کند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی خاطرنشان ساخت: در جلسه گذشته تصمیم گرفته شد که پنج هزار تن شمش آلومینیوم در استان توزیع شود که هفته گذشته توزیع دو هزار تن انجام شد و تا امروز بیش از ۵۰درصد شمش توزیعی به مبلغ هر کیلوگرم ۲۲ هزار تومان در اختیار صنایع پایین دستی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در رابطه با توزیع بیلت نیز، مقرر شد یک هزار و ۵۰۰ تن بیلت بین واحدهای مصرف کننده آلومینیوم به قیمت هر کیلوگرم ۲۵هزار تومان توزیع شود و تمام واحدهایی که درخواست داده بودند برای آنها سهمیه تعیین شده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۵۰۰ تن شمش آلومینیوم دیگر طی روزهای اخیر میان واحدهای متقاضی توزیع شده و سعی بر این است که تمام درخواست کنندگان از این میزان شمش توزیعی سهمیه داشته باشند.

نعمتی اضافه کرد: امید است با ثبات نسبی ایجاد شده در بازار آلومینیوم طی اقدامات اخیر، هر چه سریعتر وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست های توزیع شمش و بیلت آلومینیوم را تعیین و ابلاغ کنند و از آن پس دیگر دخالتی در این امر نخواهیم داشت.