به گزارش امین، خدابخشی با بیان اینکه مخازن آب‌های زیر زمینی استان تا پایان مرداد در مقایسه با سال قبل حدود ۲۲ میلیون متر مکعب کاهش داشته است، گفت: اکنون ۴۶ درصد مخازن سد‌های استان معادل ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره است. 

وی، افزود : مخازن سد‌های البرز و شهید رجایی به ترتیب با ۱۰۵ و ۷۴ میلیون متر مکعب به ترتیب ۷۴ و ۴۵ درصد ذخیره آب را به خود اختصاص داده اند.

به گفته خدابخشی، متوسط بارندگی استان مازندران در فصل زراعی جاری ( فروردین تا مرداد ) ۲۴۲ میلی متر است که در مقایسه با پارسال و دوره شاخص آماری به ترتیب ۶ و ۲۷ درصد افزایش یافت.

وی در ادامه گفت: متوسط بارندگی استان در ۱۱ ماه آبی سال جاری (مهر ۹۸ تا مرداد ۹۹) حدود ۷۰۰ میلی متری بود که در مقایسه با سال‌های قبل ۵ درصد کاهش و در دوره شاخص آماری ۱۰ ساله حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است.
مدیر مطالعات آب منطقه‌ای مازندران گفت: آب دهی رودخانه‌های مهم استان هم در فصل زراعی فروردین تا مرداد امسال در مقایسه با پارسال ۱۴ درصد کاهش و در دوره شاخص آماری ۴۴ درصد افزایش داشت.

این مسئول، آب دهی رودخانه‌های استان را در ۱۱ ماهه آبی سال جاری (مهر ۹۸ تا مرداد ۹۹) با حدود یک درصد کاهش اعلام  و دوره شاخص را با ۳۳ درصد افزایش اعلام کرد.