به گزارش امین از هرمزگان،همایش شیرخوارگان حسینی به همت هیئت خادمین علی اصغر(ع) و فعالین گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.

عکس:عشرت رحیمی