روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

قضیه لودرهای شهرداری و پیرزنی که خانهاش گرفتار شهرداری در کرمانشاه شد را هنوز از یاد نبرده بودیم که در بندرعباس هم نمونه مشابهی در چند روز گذشته افکار عمومی را مکدر و متالم کرده است.
روز چهارشنبه ۲۸ آبان، یک زن ۳۵ ساله در بندرعباس به دلیل تخریب خانهاش توسط ماموران شهرداری، اقدام به خودسوزی کرد. انتشار فیلم خانمان براندازی به مدد فضای مجازی موجی از واکنشها را در سطح افکار عمومی به دنبال داشت.
قطعا این حادثه دردناک نیز به مانند حوادث کثیری از این دست فراموش خواهد شد تا با دسته گل دیگری و اتفاق دردناکی دیگر باز در اذهان تداعی شود.
یک روز در کرمانشاه شهرداری به عنوان یک قدرت خودگردان الم شنگه به راه میاندازد و روز دیگر بنیاد شهید در خوزستان و این بار در هرمزگان! داستان زمانی غم انگیزتر میشود که شهردار بندرعباس با قدرت تمام به یک عذرخواهی صوری بسنده میکند و صراحتا اعلام میکند که استعفا نخواهد داد!
جنابشان همچنین خواستار مجازات کسانی میشود که فیلم این حرکت ناجوانمردانه و شنیع را در فضای مجازی منتشر کرده اند! بله موافقیم، باید کسانی را که این مسایل را به تصویر می کشند، به اشد مجازات رساند! اصلا چه معنایی دارد که کسی بخواهد این خدمتها را منتشر نماید.
بهتر بود قضیه همان جا حل و فصل شود و کسی بویی از ماجرا نبرد. وقاحت به حدی رسیده که علنا درخواست برخورد با اطلاع رسانی کنندگان را دارند!
تخریب آلونک آن زن بی دفاع در بندرعباس که کاری ندارد، اگر مدعی قانون مداری و اجرای قانون هستید، باستی هیلز لواسان را دریابید! انصافا آیا شهرداری لواسان جرات و قدرت تخریب ویلاهای لواسان را دارد؟
کسی در این کشور در موضوع کوه خواریها و ساختن ویلاها در بلندای کوههای جاده چالوس و حیران تکانی به خود نداده و آلونگ شش متری این زن بیچاره خار چشم شده است. شرم و حیا را برای همین وقت ها گذاشته اند!
چه مرگتان است، چرا در تخریب چهره نظام از رسانههای خارجی پیشی گرفتهاید؟! بیچاره تر از این زن پیدا نکردید! آن زن دوستانی از نوع دوستان طبری نداشته که ویلا نشین باشد.
از دار دنیا همین آلونک بود که شما بر سرش خراب کردید.
انصافا این فضای مجازی خوب در این چند وقت دست شما را برای مردم رو کرد. اما بدانید وآگاه باشید که:
که گر شد از جور شما خانه موری ویران
خانه خویش محال است که آباد کنید