معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هزار و ۶۱۰ تن برنج خارجی در یکی از انبار‌های بندرعباس احتکار شده بود که با بازرسی گشت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و اماکن کشف شد.

عبدالرضا پیروی منش افزود: مردم هرگونه احتکار و اختفای کالا‌های اساسی و مصرفی را به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گزارش کنند.

رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی هرمزگان نیز در این خصوص گفت: پرونده محتکران برای صدور رأی نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد و به‌زودی احکام متخلفان رسیدگی می‌شود.

فریدون کشیتی افزود: بر اساس ماده ۶۰ قانون برخورد با محتکران در گام نخست الزام محتکر به فروش کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد قیمت روز کالا‌های احتکار شده است.