بهرام چاره خواه با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی و مدل های بارشی بلند مدت اظهار کرد: پیش بینی می شود بارش های استان کردستان تا اوایل اسفند ماه سال جاری بیشتر از حد نرمال (میانگین بلند مدت بارش ها) خواهد بود.

وی افزود: متوسط بارش نرمال آبان ماه شهرستان های سنندج، مریوان، بانه، کامیاران و قروه به ترتیب ۱۲۱میلی متر، ۹۴میلی متر، ۹۳میلی متر و ۵۳میلی متر بوده است که در مدت مذکور بارش هایی بیشتر از این مقدار به ثبت رسیده است.

کارشناس هواشناسی استان کردستان با بیان اینکه صحت پیش بینی های بلند مدت چیزی حدود ۷۰درصد است تصریح کرد: پیش بینی های بلند مدت هر ماه به روز می شوند اما به علت تغییرات اقلیمی شاهد تغییرات الگوهای بارشی، دمایی و نوع بارش ها در طول سال بوده ایم.

وی درخصوص تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر کمتر شدن روزهای برفی عنوان کرد: پیش بینی ها حاکی از افزایش ۰٫۵ تا ۱درجه ای میانگین دمای هوا در سه ماه آینده است که این مهم خود تاثیر مستقیم بر نوع بارش ها(برف و باران) دارد.

چاره خواه در پایان یادآور شد: از امروز تا پنج شنبه این هفته شاهد پایداری جوی در سطح استان خواهیم بود، از روز جمعه هفته جاری سامانه بارشی نسبتا فعالی آسمان استان را در برخواهد گرفت.