مشکل کم پشتی مو در بسیاری از افراد دیده می شود و این مشکل گاه بسیار ناراحت کننده می شود. اگر فردی دچار مشکل کم پشتی مو می شود نباید نا امید شود و می تواند با برخی روشها مشکل خود را حل کند.

بسیاری از افراد با مشکل کم پشتی مو مواجهند اما چگونه می توان با چنین مشکلی مبارزه کرد؟

_مرتب روبالشی خود را بشویید و سر روی بالش آلوده نگذارید

_موهای خود را با روغن های گیاهی ماساژ دهید

_زمانی که موهایتان خیس است از شانه و برسهای محکم استفاده نکنید و بگذارید حداقل موهایتان نیم خیس باشد

_از مکمل ها و ویتامین ها استفاده کنید

_مصرف مواد غذایی مغذی مثل آجیلها را فراموش نکنید

_مصرف اتو، سشوار و دیگر ابزارهای آرایشی را محدود کنید

_مرتب موهایتان را رنگ نکنید و به سر خود استراحت بدهید

_هر چند وقت یکبار موهایتان را کوتاه کنید

_موهای خود را با ویتامین ها و ماسک ها، تقویت کنید

_سرتان را با روغنهای گیاهی ماساژ دهید

_استرس روزانه خود را کاهش دهید