محمود احمدی نژاد در گفت و گویی ویدئویی با خبر فوری به انتقاد از وضعیت کشور خصوصا در حوزه اقتصاد پرداخت.
اهم اظهارات وی به شرح زیر است:
*پیشنهاد احمدی‌نژاد برای برگزاری رفراندوم اقتصادی
*وضعیت کشور از نظر اقتصادی به حالت “اضطرار” رسیده است
*دولت من در دوران تحریم تنها بود و سایر نهادها در نقطه مقابل دولت بودند
*آقایان دولتی آدرس غلط ندهند
*فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب باعث شده برخی مدیران، دروغگو بشوند