حالت Vanish به راحتی فعال می‌شود. البته، همیشه می‌توانید پیام را قبل از ناپدید شدن از آن اسکرین شات کنید.

پیام‌های فیس بوک
ویژگی جدید هم در چت‌های گروهی و هم در مکالمات شخصی کار خواهد کرد. البته می‌توان پیام‌ها را در فیس بوک تا ۱۴ روز بایگانی کرد. با این وجود این ویژگی از مدت‌ها پیش نزد بسیاری از افراد محبوب بوده و درخواست شده است.

چنین ویژگی‌هایی در جهان فیس بوک کاملاً جدید نیستند از مدتی پیش ویژگی “پیام محرمانه” برای مسنجر وجود دارد، اما تنظیم و استفاده از آن بسیار خسته کننده است و هیچ کس وقت آن را ندارد. اینستاگرام نیز از ویژگی‌های ناپدید شده برخوردار است، در حال حاضر، عکس‌ها را می‌توان ارسال و تنظیم کرد تا وقتی مشاهده شد ناپدید شوند، اما در پیام‌ها هیچ چیز وجود ندارد، مگر اینکه لغو ارسال کنید.