«محمدحسن اسوتچی» ظهر امروز در جلسه شورای شهر تبریز با بیان اینکه موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تبریز جلسات ما را به چالش کشیده است، اظهار داشت: برای حل این مشکل ابتدا باید آسیب‌شناسی صورت گیرد، در گذر زمان عده‌ای وارد بدنه‌ی شهرداری شده‌اند و حال دنبال تبدیل وضعیت‌شان هستند.

وی ادامه داد: بی‌برنامگی شورا و شهرداری تبریز در جذب افراد موجب ایجاد تنوع در قرارداد کارکنان در قالب‌های مختلف حجمی، تامین نیرو و کار معین شده است.

عضو شورای شهر تبریز خاطرنشان کرد: در شورای سوم تبریز رانندگان استیجاری شهرداری تبریز تامین نیرو شدند و مسأله از آنجا شدت گرفت و در ادامه‌ی کار افرادی که از طریق تامین نیرو وارد شهرداری شده بودند حکم مدیریت گرفتند و بدتر از آن این بود که به افراد تامین نیرو حکم ماموریت داده شد تا خارج از شهرداری فعالیت کنند و حقوقشان را از این نهاد بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه بایستی قبل از تبدیل وضعیت کارکنان، ضوابط را تثبیت و تکلیف خودمان را معلوم کنیم، یادآور شد: در شورای سوم تبریز پیشنهاد شد اعضاء شورا با کارکنان دفترشان قرارداد تامین نیرو منعقد و آنان را به استخدام شهرداری تبریز درآورند که بنده مخالفت و آن را امضاء نکردم.

اسوتچی در شفاف‌سازی نحوه استخدام فرزند خود در شهرداری تبریز بیان داشت: پسر بنده توسط سرداران شما جذب شهرداری تبریز شد، بنده شرمنده فرزند خود شدم و اجازه ندادم وارد شهرداری شود ولی او با ناامیدی از من از طریق سرداران شورا استخدام شد.