منابع خبری از چند انفجار قوی در بندر «الفجیره» امارات خبر دادند.

به نقل از المیادین، در پی انفجارهای رخ داده، ۷ تا ۱۰ نفت کش آسیب جدی دیده اند.

از دلیل وقوع حمله به این سکوهای نفتی خبری منتشر نشده است.

به دنبال وقوع این حادثه، هواپیماهای فرانسوی و آمریکایی بر فراز منطقه به پرواز درامده اند.

*عکس منتشر شده تزئینی است.