روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

واژه انتکتوئل که مترادف و هم معنی با روشنفکر و جریان روشنفکری در ایران است، از دیرباز با تناقض هایی همراه بوده است. این گروه در فضای سیاسی قبل از انقلاب به سمت گرایشات چپی متمایل می شود و سوسیالیست از آب در می آید و شاخصه اصلی خود را نقد دین و نگاهی بعضا توام با تمسخر به آیین و مراسمات مذهبی دارد.
بعدها و بعد از افول گرایشات کمونیستی، خصوصا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق این فاز وجهه خود را ازدست میدهد و این بار روشن فکری در هیات لیبرالیسم به مفهوم مدرن آن در می آید و سینه چاک مدرنیسم می شود. باز انگاره های دینی تکلیفش روشن است و همان نگاه همیشگی از بالا به پایین و احساسی به نقد این حوزه می پردازد.
این پیش زمینه را در خاطر داشته باشید تا به سخنرانی روز شنبه رییس جمهور، کرونا و حوادث این چند وقت نگاهی ریزبینانه داشته باشیم. با توجه به در پیش بودن مراسم محرم و البته اوج گرفتن شیوع کرونا، روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با پیش کشیدن مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا از انجام مراسم عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی خبر داد.
همین گفته ها کافی بود تا برخی رسانه های خارجی و متاسفانه بعضا داخلی با تیترهای شیطنت آمیز به پوشش این خبر همت گمارند. در ساعات گذشته نیز برخی تحلیل ها در مورد نقد این سخنان بر روی خروجی رسانه های دیجیتال قرار گرفته که بخشی از آنها مایه تاسف است.
کسانی که در داخل و خارج مخالف برگزاری مراسم عزاداری هستند، آیا یک بار در باب تعطیلی مراسمات عروسی سخنی گفته اند. ما چون روزانه بخش قابل توجهی از اخبار
رسانه ها را دنبال می کنیم، در این پنج ماه به جز موارد بخصوص که به انگشتان یک دست هم نمیرسد، نقدی در این باب ندیده ایم. این نقدها البته صرفا به رسانه ها محدود نبوده و بودند برخی از کاربران فضای مجازی که به این سخنان واکنش منفی نشان داند و از در تمسخر بر آمدند. نگاه شبه روشنفکرانه این دوستان از جهاتی چند قابل تامل است.
دقیقا کسانی که تا دیروز دست بار جاده چالوس و مسافرت شمال نبودند، تا در مسجدی باز می شود و نمازی اقامه می شود، تا تصمیمی در مورد باز شدن درهای حرمین شریفین گرفتهمی شود، فاز روشنفکری و دغدغه مندی به خود می گیرند و مدعی رعایت پروتکل های بهداشتی می شوند و این در حالی است که با وجود همه هشدارها باز همچنان بساط دورهمی های آخر هفته و گشت و گذار به راه است و در روستاهای اطراف موسیقی زنده خیل کثیری از علاقمندان را بدون رعایت ضوابط بهداشتی دور هم جمع کرده است. افرادی که حتی از زدن ماسک در اماکن عمومی ابامی کنند، امروز مدعی اصل رعایت فاصله گذاری اجتماعی شده اند و منتقد اجرای مراسم عزاداری سید الشهدا!
از همین روی توصیه میشود که اگر قرار بر رعایت مفاهیمی مانند فاصله گذاری اجتماعی و مواردی از این دست است، بهتر است در همه زمینه ها باشد و اگر نقدی متوجه این
گفته هاست از در انصاف و درک منویات دینی مردم شریف ایران باشد که در طول تاریخ به احترام بزرگترین شهید تاریخ لباس عزا بر تن کرده و به سوگش نشسته اند.