اردشیر مطهری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت کشور و دولت در افزایش غیراصولی قیمت بنزین اظهار کرد: مدیریت بحران تعریف دارد و مطئنم به صورت کلاسیک تمام دوستان این دوران را گذرانده‌اند، ولی موضوع در کف خیابان چیز دیگری است. وی افزود: اگر توجه می‌کردیم متأسفانه در قضیه افزایش بنزین هیچ‌گونه تدبیری در رفتار با مردم و معترضان در کف خیابان صورت نگرفت؛ یعنی به هیچ‌وجه صف معترضان با صف تماشاگران تمیز داده نشد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امروز عزیزان در وزارت کشور بدون اینکه نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی خبر داشته باشند، شب می‌خوبند و صبح بیدار می‌شوند و می‌گویند بنزین سه هزار تومان شود. در اینکه بنزین باید گران شود شکی نبود، شخص آقای رئیس‌جمهور می‌گوید من ساری بودم و خود من هم نمی‌دانستم و وقتی ایشان صحبت می‌کردند گویا خاطره تعریف می‌کند. آقای رئیس‌جمهور باید بداند بحث بنزین باعث شد تا بعضی از مردم ما جان خود را از دست دهند، بعضی از تبعات و عوارض منفی آن به مردم بازگشت. مطهری بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور مگر شما دارید خاطره تعریف می‌کنید؟ شما رئیس‌جمهور این کشور هستید! آقای وزیر کشور شما مسئول تأمین امنیت هستید! مگر می‌شود بحران‌ها را با شب بخوابیم صبح تدبیر کنیم حل کرد؟ شما با سرنوشت و معیشت اقتصادی مردم بازی می‌کنید! وی یادآور شد: یک سر سوزن در قضیه بنزین تدبیری صورت نگرفت. این همه خسارت جانی و مالی را چه کسی باید جواب دهد؟ آیا تا الان شده یک نفر از این مسئولان را به پای میز دادگاه ببریم و از آنها سؤال کنیم که نقش شما در این قضیه چه بوده است؟
نماینده مردم گرمسار در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ما در گران شدن بنزین هیچ حرفی نداریم، بنزین باید گران می‌شد و در این خصوص هم تدبیر شده بود، اما روش گران کردن با جنابعالی است. شما می‌گویید من به آقای رئیس جمهور گفتم، اما رئیس جمهور هم می‌گوید کسی به من نگفته بنزین گران خواهد شد، اینکه نشد تدبیر! شما می‌خواهید یک کشور را اداره کنید و سرنوشت اقتصادی آن را رقم بزنید. محصول کار چه شد؟ محصول کار آتش‌سوزی، خسارت و کشتار بود. اینها محصول بی‌تدبیری وزیر کشور و دولت بود. مطهری گفت: به نظر من وزیر کشور باید در دادگاه به خاطر قضیه گرانی قیمت بنزین محاکمه شود. مگر ما در خصوص امنیت کشور با کسی شوخی داریم؟ امنیت کشور محصول اهدای ۲۳۰ هزار شهید است. آب در دل وزیر کشور تکان نخورد، اما ما این همه کشته داشتیم.، این همه خسارت‌های اقتصادی داشتیم. چرا کسی به وزیر کشور نمی‌گوید پاسخ دهد؟ چرا او را دادگاهی نمی‌کنند؟