معصومه آقاپور علیشاهی شامگاه دیروز سه شنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و در جریان بازدید از متروی تبریز ابراز داشت: همکاری شهرداری تبریز با دولت برای تسریع احداث خطوط مترو تبریز ضروری است.

وی سپس با تاکید بر اینکه راه اندازی سریع مترو تنها راه نجات حمل و نقل شهری تبریز است، ادامه داد: تبریز شهر توسعه یافته و بزرگی است و مترو در کاهش ترافیک این شهر موثر خواهد بود.

آقاپور با بیان اینکه موانع پیش روی پروژه مترو تبریز باید برطرف شود، ادامه داد: مترو می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی مورد توجه قرار گیرد. توجه به حمل و نقل عمومی باید مورد تاکید همه متولیان امر باشد.

این نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تبریز مرکز تجاری و پل ارتباطی با اروپا است، افزود: باید رفاه اجتماعی مردم این شهر نیز افزایش یابد، ما در در کمیسیون اقتصادی پیگیر اعتبارات صندوق توسعه ملی و ایجاد ردیف های اعتباری در بودجه سال ۹۸ ویژه مترو تبریز هستیم.