همایش بزرگ شهری و روستایی مازندران با حضور وزیر کشور، استاندار مازندران، معاونین استانداری، فرمانداران، معاونین عمرانی فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران استان مازندران در هتل رامسر آغاز شد.

در این نشست یک روزه علاوه بر طرح برخی مسائل و مشکلات، ظرفیت های مختلف استان مازندران نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

قرار است عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، استاندار مازندران و چند نفر دیگر در این همایش سخنرانی کنند.