قاسم جعفروند  با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی جزو استان های برتر و پیشرو در رفع تداخل اراضی در کشور است ، افزود: این استان در اجرای برنامه ابلاغی سال جاری بعد از استان یزد در رفع تداخل اراضی رتبه دوم کشور را دارد و فراتر از تعهدات خود عمل کرده است.
وی با بیان اینکه فعالیت اجرایی کمیسیون رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و همچنین مواد مصوب قانون برنامه ششم توسعه از سال ۹۴ در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است، افزود: از ابتدای سال ۱۲۴ هزار و ۱۴۴ هکتار از اراضی ملی و غیرملی در کارگروه های شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات استان رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف شده است.
وی با بیان اینکه رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان یکی از بزرگترین اقدامات دولت است که از ۳ سال گذشته با جدیت در حال پیگیری است، گفت: هدف اصلی از طرح رفع تداخلات، برطرف سازی موانع تولید در بخش کشاورزی و سنددار کردن اراضی و در عین حال حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی است.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به اختلافات ملکی بین کشاورزان و دولت در زمینه تداخلات اراضی ناشی از قوانین ضعیف و موازی کاری ها در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و تدوین و ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل ها، نیازی به مراجعه افراد و کشاورزان به دستگاه قضایی نیست.
وی با بیان اینکه سنددار کردن زمین های کشاورزان نیز در دستور کار مدیریت امور اراضی سازمان است، گفت: رفع تداخلات در زمین های ملی، مسیر را برای سنددار کردن زمین های کشاورزان باز می کند.
مساحت کل اراضی کشاورزی استان یک میلیون و ۲۲۲ هزار هکتار است که از این میزان ۸۰۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت دیم و ۲۹۴ هزار هکتار نیز اراضی زیر کشت آبی است؛ اراضی زیر کشت محصولات دائمی نیز ۱۲۳ هزار هکتار وسعت دارد.