به گزارش امین از هرمزگان،محمدخیری در ان دیدار گفت: امنیت یکی از مهم ترین عامل برای دوام زندگی و توسعه یک جامعه محسوب می شود.در این راستا نیروی انتظامی هرمزگان در برقراری امنیت استان زحمات بسیار زیادی می کشد که قابل ستودنی است.

وی با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی از ضروری ترین نیازهای فرد در کشور است،اظهار کرد: مهم ترین مشکل زمانی به وجود می آید که فرد در محیط کار، تحصیل و در فضای عمومی احساس امنیت نداشته باشد.

خیری امنیت اخلاقی در جامعه را نیز بسیار مهم دانست و ادامه داد: نیروی انتظامی باید از امنیت فرهنگی و اخلاقی مردم بیشتر دفاع نماید.

وی خاطر نشان کرد:امنیت اجتماعی این گونه است که مردم در محیط کار، زندگی، احساس خوف، تهدید و ناامنی نکنند.

فرمانده انتظامی هرمزگان با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس هرمزگان جلوگیری از بروز احساس ناامنی برای مردم نجیب استان است، بیان کرد: هیچ امنیتی شکل نمی گیرد مگر اینکه همه در کنار هم باشیم و هر کس به وظایف خود به خوبی عمل کند.