روزنامه امین
سرمقاله
وحید خدادادی/روزنامه نگار

به نظر نماینده شدن و بهارستان نشینی را هم باید جزو مشاغل پر درآمد به حساب آورد. بعد از جنجال حقوق ۱۲۰ میلیونی نمایندگان مجلس این بار اظهارات امام جمعه لواسان برگ جدیدی از حواشی را حول محور مجلس انقلابی به وجود آورد. هنوز چهار ماهی از آغاز مجلس یازدهم نمی گذرد و درآمدش برای گذران زندگی بدک نبوده است. بر اساس اعلام عمومی چنانچه نمایندگان از ابتدای خرداد ماه تا کنون هر ماه حقوق ۳۰ میلیون تومانی گرفته اند.
اما مزایای نمایندگی صرفا در دریافتی های نقدی خلاصه نشد و بنا بر اعلام امام جمعه لواسان هر نماینده یک دستگاه خودرو «دناپلاس» با دنده اتومات با اقساط بلند مدت سه ساله دریافت کردهاند. نکته قابل توجه آن است که آنان این خودروها را به قیمت کارخانه که خیلی کمتر از قیمت بازار است، تحویل گرفتهاند!
ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام این موضوع را تایید کرده است. قیمت دناپلاس تحویلی به نمایندگان ۳۰۲میلیون است که ۳ ساله از حقوق آنان کم میشود یعنی حدوداً ماهی ۸ میلیون و سیصد هزار تومان. در همین ارتباط روشن شدن برخی مسائل برای پرسش های طرح شده در افکار عمومی ضروری به نظر
می رسد. اولا این که مگر نمایندگان مجلس ماهیانه چقدر حقوق می گیرند که قرار است این مبلغ را به صورت اقساطی پرداخت کنند؟
به نظر میرسد که سرعت دناپلاس از شفافیتی که از آغاز مجلس نمایندگان انقلابی از آن سخن گفته اند، بیشتر بوده و از مشی انقلابی گری سبقت گرفته است. مطلب بعدی در مورد قیمت این خودروهاست. خون نمایندگان مجلس از بقیه رنگین تر است، اینها که با رای همین مردم انتخاب شده اند قرار است دناپلاس را نصف قیمت بازار سوار شوند. با این اوصاف این تلقی در مردم ایجاد می شود که نکند ایران خودرو برای بستن دهان نمایندگان چنین قیمتی را با چنین شرایطی لحاظ کرده است.
در واقع سیصد میلیون کمتر از قیمت بازار تلقی رشوه را در افکار عمومی تقویت می کند. این دو شرکت خودروسازی که با بی کفایتی مسئولان در این چند وقت اخیر تقریبا هر بلایی خواسته اند سر خودرو و قیمتش آورده اند، این بار برای آن که صدای مجلس در نیاید و نمایندگان در رو در بایستی قرار بگیرند، کادوی سیصد میلیونی داده و بقیه پول را هم قرار است ماهیانه چندرغازی دریافت کند که معلوم نیست این
دریافتی ها تحقق خواهد یافت یا کل خودرو کادویی حساب خواهد شد.
در این ارتباط مردم منتظر روشنگری نمایندگان انقلابی هستند، همان هایی که قرار بود در زندگی شخصی و استفاده از مواهب دنیوی ابوذر مسلک باشند و در اجرای عدالت علی گونه! این رفتار خودروسازان نوعی تجویز دعای زبان بند است برای بهارستانی که قرار بود پیشگام ساده زیستی و انقلابی گری باشد. یا مفهوم انقلاب تغییر ماهیت و معنا شده یا دوستان مجلس نشین شعارهای انتخاباتی را فراموش کرده اند. حال که رغبت شرکت در انتخابات وجود ندارد فکر حضور در مجلس دوازدهم هم فکر بدی نیست.