سومین نشست تخصصی منتقدان تجسمی با موضوع بیانیه‌های هنری ۲۴ مرداد در نگارخانه لاله برگزار می‌شود.

انجمن منتقدان تجسمی ایران به دنبال انتشار ۲ ویژه نامه با عنوان‌های «گزاره هنرمند» و «در ادامه تصویر»، همچنین برگزاری مجموعه نشست‌های تخصصی حول این موضوع در تکاپوی یافتن پاسخی برای برخی از پرسش ها درباره استیتمنت است.

«استیتمنت و اثر هنری؛ متن در برابر متن؟» عنوان سومین نشست از این مجموعه است که با حضور سجاد باغبان و امیر راد به بررسی تلقی‌ها و کارکردهای بیانیه نویسی هنری در ایران اختصاص دارد.

این نشست ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ در  نگارخانه لاله واقع در خیابان فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی برگزار می شود.